Fortsatt starkt skydd för dina personuppgifter

Den 25:e maj ersätts den svenska personuppgiftslagen, även kallad PUL, med en europeisk dataskyddsförordning kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Det är och har alltid varit viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Därför vill vi nu informera att vi har anpassat våra interna rutiner för personuppgiftshantering i enlighet med GDPR.

I vår integritetspolicy beskriver vi bland annat vilka personuppgifter som vi hanterar, varför vi hanterar dem och på vilken laglig grund det sker.

Du behöver inte göra något, men om du vill veta mer om vår personuppgiftspolicy kan du klicka här.

Med vänliga hälsningar

Mikael & Charlotte