Nya regler om rökförbud den 1 juli

Rökförbud

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer. Det påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillträde till. Exempelvis är du ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna.

Nya rökfria utomhusmiljöer

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. I och med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även

 • utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
 • på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer,
 • inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor,
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Det går inte att göra avvikelser från de nya rökförbuden

I vissa lokaler och utrymmen är det möjligt att göra avvikelser från rökförbudet – t.ex. genom att inrätta separata rökrum i restauranger och på andra serveringsställen.

För de nya rökfria miljöerna finns inga sådana möjligheter till avvikelser. Det är alltså inte tillåtet att exempelvis ha särskilda rökområden på uteserveringar.

Produkter som omfattas av rökförbudet

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att

 • röka tobak
 • inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa),
 • röka örtprodukter,
 • använda e-cigarretter,
 • använda njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak).

Bestämning av det rökfria området

Rökfria miljöer utomhus som allmänheten har tillträde till syftar till att

 • Öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen,
 • Minska den sociala exponeringen för rökning. Att avnormalisera rökning ger stöd till barn och unga som inte har börjat röka och till personer som har slutat eller som vill sluta.

Dessa syften ska man ta hänsyn till när man tolkar de nya bestämmelserna om rökförbud – exempelvis hur långt det rökfria området sträcker sig vid en entré. Det står inte i lagen hur långt från entrén man måste gå undan för att röka, men i normalfallet bör rökförbudet gälla inom minst ett par meters avstånd från entrén för att en person ska kunna gå in i och ut ur lokalen utan att utsättas för rök.

Motsvarande resonemang ska användas på andra rökfria miljöer som inte är klart avgränsade.

Vill du veta mer om de nya reglerna?

Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens hemsida