Ventilation

Din lägenhet är kopplad till husets centralventilation som vädrar ut lägenheten. I lägenheten finns spaltventiler över alla fönster som låter luften komma in i lägenheten. Utsuget för ventilationen finns i badrummet, i eventuell klädkammare och i spiskåpan.

För att ventilationen ska fungera på korrekt sätt så skall alla spaltventiler ovan fönstren (förutom i köket) vara öppna. Om ventilerna är stängda kommer det skapas ett undertryck i lägenheten och luft kommer läcka in runt fönstren och man kommer uppleva att det drar i lägenheten.

När spiskåpan används vid matlagning så kommer mer luft behöva tillföras i lägenheten för att få så effektivt utsug som möjligt i spiskåpan. Då är det bra att öppna ett fönster på glänt i vardagsrummet eller i sovrummet (ej i köket), så kommer det bli mycket bättre effekt i spiskåpan.

Tänk på att rengöra spiskåpans filter med jämna mellanrum, samt även utsugsventilen i badrummet.

Var 6:e år utförs en oberoende ventilationskontroll, OVK, i fastigheten (senast var i mars 2019) där man kontrollerar att ventilationen i lägenheterna är godkänd enligt Boverkets regler. Innan OVK-kontrollen utförs kommer information gå ut till alla hyresgäster.