Säga upp kontrakt

Någon gång kommer man till tidpunkten att man behöver säga upp sitt kontrakt för att flytta till ett annat boende eller säga upp sin parkeringsplats. Då skall man säga upp kontraktet skriftligt, antingen via ett mail eller ett brev. Man kan också skriva under sista sidan på sitt kontrakt och skicka in det till vårt kontor.

Tänk på att uppsägning skall ske skriftligt tidigast till månadsskiftet som inträffar 3 månader från uppsägningen om det gäller bostad.
Om det är ett parkeringplatskontrakt så skall uppsägningen ske skriftligt tidigast till månadsskiftet som inträffar 1 månad från uppsägningen.

Det är viktigt att om två står på kontraktet så skall båda skriva under uppsägningen.
Mailas uppsägningen in så skall mailet skickas till bådas mailadress samt även till info@tf-fastigheter.se . Skickas uppsägningen in med post så skall den skickas till
TF Fastigheter AB, Thorburnsgatan 3 A, 412 64 Göteborg.

När lägenheten är uppsagd skall man bereda tillträde till lägenheten för visning av lägenheten samt även förbesiktning och slutbesiktning.

Slutbesiktning skall ske när lägenheten är tömd på alla möbler samt är flyttstädad. Tid för slutbesiktning bestäms i samråd med TF Fastigheter och skall ske innan sista kontraktsdag.