Hemförsäkring

Inbrott, brand eller vattenskador kan drabba vem som helst. Du riskerar att bli ersättningsskyldig till exempel om ditt akvarium eller din diskmaskin börjar läcka och det blir skador i din lägenhet eller på en grannes egendom. Uppstår brand oberoende om vems felet är kan du stå utan bostad. Det är därför viktigt att du har en hemförsäkring.

Tänk även på att hemnycklar är värdehandlingar och det kan bli dyrt att byta ut ett lås om man blir av med dem. Därför är det viktigt att förlust av nycklar och låsbyte täcks av din hemförsäkring. Alla hemförsäkringar täcker inte om man gör sönder något av misstag, till exempel handfatet, så det kan vara bra att ha drulletillägg.

Förvara inte stöldbegärlig egendom i källarutrymmen eller vindsförråd. Tänk också på att det kan vara fukt i källarförrådet, vilket kan skada saker som du förvarar där. Placera därför inte föremål direkt mot golvet eller en vägg.