Autogiro

Vi erbjuder autogirobetalning av hyran. För att ansöka om autogiro får du ansluta till din internetbank och göra ansökan där. Var då noggrann med att ange rätt bankgiro (vilket bankgiro som gäller för dig finns på din hyresavi alternativt på ditt hyreskontrakt).
När du ansöker om autogiro och blir ombedd att ange betalarnummer så kan du ange ditt 10-siffriga personnummer (ÅÅMMDDNNNN).

Under förutsättning att ansökan har ankommit till oss i god tid innan nästkommande kvartalsavisering, så kommer autogirot gälla från och med den kvartalsaviseringen.