Andrahandsuthyrning

Viktigt!
Från och med 1:a oktober 2019 gäller nya regler för uthyrning i andra hand. En sammanfattning av de nya reglerna kan du läsa om i följande dokument.


För att få hyra ut i andra hand krävs ett skriftligt godkännande av hyresvärden. Har du eller din andrahandshyresgäst inte detta är det olovligt och olagligt att hyra eller hyra ut i andra hand.

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas riktlinjer om vad som gäller för att hyra ut i andra hand.

Observera att vi inte tillåter uthyrning via Airbnb eller liknande tjänster. Detta är att betrakta som otillåten andrahandsuthyrning, vilket är grund för uppsägning. 

 • Ladda ner ansökan för andrahandsuthyrning, blankett nr76_ansokan_andrahandsuthyrning.
 • Om du ska sambopröva så skicka med följande blankett
  intyg provsamboende till din ansökan.
 • För att andrahandshyresgästen inte skall kunna åberopa besittningsrätt om hyrestiden överstiger två år, så skall ni även fylla i följande blankett om avsägande av besittningsskydd hos domstol.se: Blankett HN4.
 • Använd helst Fastighetsägarnas andrahandskontrakt mellan dig och din andrahandshyresgäst, för din trygghet. Kontraktet finns att ladda ner nr78_avtal_uthyrning.
 • Om du ska bo utomlands under din andrahandsuthyrning så är det bra om du har fullmakt för en nära anhörig som kan företräda dig i ärenden gällande din lägenhet. Den blanketten kan du ladda ner 77 Fullmakt vid andrahandsuthyrning.
 • Skicka in en komplett ifylld ansökan till oss på mail i pdf-format till
  info@tf-fastigheter.se eller med post till
  TF Fastigheter AB, Thorburnsgatan 3 A, 412 64 Göteborg.

Observera att det kan behövas mellan 4-6 veckor för att behandla en komplett ifylld ansökan. Så var ute i god tid, detta gäller särskilt under sommaren då semestrar kan öka på tiden för behandlingen av ansökan.
Glöm inte att skicka med handlingar till stöd för din ansökan (Arbetsgivarintyg, studieintyg mm.) som gäller dig. 
När vi behandlat ansökan bestämmer vi ett möte med dig och den föreslagna andrahandshyresgästen och först därefter kan vi eventuellt godkänna en andrahandsuthyrning.

Tänk på att en andrahandshyresgäst alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Det är viktigt att du förstår och tar ansvar för de risker som finns.
Det är också viktigt att andrahandshyresgästen skriver sig på adressen samt att du som förstahandshyresgäst skriver dig dit du flyttar. 

En andrahandshyresgäst får aldrig något hyresförhållande till Fastighetsägaren eller rätt att ta över förstahandshyreskontraktet.