Andrahandsuthyrning

Viktigt!
Från och med 1:a oktober 2019 gäller nya regler för uthyrning i andra hand. En sammanfattning av de nya reglerna kan du läsa om i följande dokument.


För att få hyra ut i andra hand krävs ett skriftligt godkännande av hyresvärden. Har du eller din andrahandshyresgäst inte detta är det olovligt och olagligt att hyra eller hyra ut i andrahand. Klicka här för att läsa Fastighetsägarnas riktlinjer.

Observera att vi inte tillåter uthyrning via Airbnb eller liknande tjänster. Detta är att betrakta som otillåten andrahandsuthyrning, vilket är grund för uppsägning. 

Ladda ner ansökan för andrahandsuthyrning, blankett nr76_ansokan_andrahandsuthyrning.
Om du ska sambopröva så skicka med följande blankett
intyg provsamboende till din ansökan.
Skicka in en komplett ifylld ansökan till oss på mail till info@tf-fastigheter.se eller med post till TF Fastigheter AB, Thorburnsgatan 3 A, 412 64 Göteborg.

Observera att det kan behövas mellan 4-6 veckor för att behandla en komplett ifylld ansökan. Så var ute i god tid, detta gäller särskilt under sommaren då semestrar kan öka på tiden för behandlingen av ansökan.
Glöm inte att skicka med handlingar till stöd för din ansökan (Arbetsgivarintyg, studieintyg mm.)
När vi behandlat ansökan bestämmer vi ett möte med dig och den föreslagna andrahandshyresgästen och först därefter kan vi eventuellt godkänna en andrahandsuthyrning.

Tänk på att en andrahandshyresgäst alltid är förstahandshyresgästens ansvar. Det är viktigt att du förstår och tar ansvar för de risker som finns. En andrahandshyresgäst måste använda en C/o adress och får inte sätta upp sitt namn på dörren. 
En andrahandshyresgäst får aldrig något hyresförhållande till Fastighetsägaren eller rätt att ta över förstahandshyreskontraktet. 

Använd helst Fastighetsägarnas andrahandskontrakt mellan dig och din andrahandshyresgäst, för din trygghet.
Kontraktet finns att ladda ner nr78_avtal_uthyrning

Om du ska bo utomlands under din andrahandsuthyrning så är det bra om du har fullmakt för en nära anhörig som kan företräda dig i ärenden gällande din lägenhet.
Den blanketten kan du ladda ner 77 Fullmakt vid andrahandsuthyrning.